PC-Padlás üzlet

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 26/B

+36-30-920-2563

scrolltek@gmail.com

Jótállás

Használt termékre eladási ártól függetlenül 1 évet vállalunk.
A jótállás időtartama: (új termékek esetében)
a) 10 000 forintot elérő,
de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó,
de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
A vásárló jótállási igényét a vásárolt termék eredeti jótállási jegyével érvényesítheti. 


Jótállási ügyintézés:
Személyesen az üzlet nyitva tartási ideje alatt.
PC-Padlás üzlet (Scolltek Kft.),
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 26/B (bejárat a Szabó Dezső utca felől).
Nyitva: hétfő-péntek 9:00-17:00 és szombat 9:00-12:00 óra között.


Jótállási vállalásunk kizárása:
A jótállási vállalásunk nem áll fenn, ha a hiba mechanikai jellegű és/vagy rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. Gondoskodjon biztonsági mentésekről, mert az esetleges meghibásodásból eredő károkért a gyártók és a Scrolltek Kft. felelősséget nem vállalnak. Visszavásárlásra, használt akkumulátorokra, valamint illesztőprogramok (driverek) biztosítására, szoftverek nem megfelelő futtathatóságáért, adatvesztésre és felhasználói hibákra a jótállásunk nem vonatkozik.


Szavatosság és jótállás:
Megrendelő az általa megrendelt árucikkek vonatkozásában szavatossági igényeit a Polgári törvénykönyv 305. §-ban foglaltak szerint érvényesítheti, valamint a kereskedőt az egyes tartós használatra rendelt termékek esetén jótállási kötelezettség terheli a 117/1991.(IX.10) Kormányrendeletben foglaltak szerint. Felek között ezen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. Használt számítógép (notebook, monitor stb.) vásárlása esetén a kereskedőt 72 óra szavatosság terheli. A Scrolltek Kft. viszont 1 év jótállást vállal használt számítástechnikai eszközeire. A szavatosság nem terjed ki a termék azon hibáira, amelyekre az eladó a vásárláskor felhívja a vevő figyelmét és ezeket a jótállási jegy is tartalmazza.


Jótállási ügyintézés menete:
Ha a meghibásodott termék rendelkezik garancialappal, úgy a garancialapon feltüntetett szakszerviz illetékes a garanciális ügyintézés tekintetében. A jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítási időnek azzal a részével, amely alatt a fogyasztó a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni: a meghibásodott készülék átvétele és átadása közötti időtartammal.
Azoknak az eszközöknek, melyek nem rendelkeznek garancialappal, cégünk végzi a garanciális ügyintézést. A számlán illetve a garancialevélen minden esetben feltüntetjük a vállalt garancia hosszát évben, avagy hónapban illetve napban. A garanciális igényt írásban (scrolltek@gmail.com), telefonon (+36-30-920-2563) vagy személyesen (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 26/B, PC-Padlás üzlet) kell jelezni felénk. A terméket cégünk székhelyére személyesen (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 26/B, PC-Padlás üzlet), postai úton vagy futárszolgálattal kell visszaküldeni. Utánvéttel feladott küldeményt nem veszünk át!
Az elküldött termékeket lehetőség szerint eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell eltenni. Fontos, hogy a szükséges papírokon kívül (eredeti számla vagy nyugta, eredeti garancialevél, hibaleírás) és napközbeni telefonos elérhetőség is mellékelve legyen a meghibásodott termékhez.
Kérjük, hogy gondoskodjon visszajuttatott termékek megfelelő csomagolásáról, mivel a szállítás során keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. Elveszett garancialevelet nem áll módunkban pótolni. A garancialevélen történő bármilyen utólagos javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garancialevél érvénytelenségét vonja maga után. A garanciális ügyintézés hossza általában 15 nap, maximum 30 nap (előzetes értesítést követően).

Jótállás nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, tájékoztatjuk a várható időtartamról.

Csere, ha pedig ez nem lehetséges, a vételár visszafizetése (új termék esetében):
Ha az első javítás során kiderül, hogy a cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik; ha a jótállási időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik (valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár leszállítását, és nem kíván 4. javítást); ha a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor. A cserére, visszafizetésre 8 napon belül sort kell keríteni.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Jogvita esetén a fogyasztó a megyei (és fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárást is kezdeményezhet.


Szavatosság:
Scrolltek Kft. felelősséget vállal arra, hogy amit Ön elvisz tőlünk az hibátlan legyen. Szavatosság: a hiba az áru átvételekor már létezett (rejtett hiba). A visszaküldött, visszahozott termékeket bevizsgáljuk, azok javíthatóságát vagy cserejogosultságát megállapítjuk.

Bizományos értékesítéssel, felvásárlás- és beszámítással nem foglalkozunk.

PC-PADLÁS © 2022 Scrolltek Kft. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 26/B. Telefon: +36-30-920-2563
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!